Website Manager

Play Fanatics

Field Status

Open Open

1 (09:56 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by Max and Erma's (09:56 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:43 PM | 04/26/17)

Open Open

BYE WEEK (10:03 AM | 03/13/18)

Open Open

1 (03:53 PM | 08/24/17)

Open Open

2 (03:53 PM | 08/24/17)

Open Open

3 (03:53 PM | 08/24/17)

Open Open

4 (03:53 PM | 08/24/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by OrthoNeuro (04:11 PM | 08/24/17)

Open Open

5 (05:05 PM | 08/24/17)

Open Open

6 (05:05 PM | 08/24/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by OrthoNeuro (09:56 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:33 PM | 04/26/17)

Open Open

6A (08:45 PM | 05/22/17)

Open Open

6B (08:46 PM | 05/22/17)

Open Open

5A (08:46 PM | 05/22/17)

Open Open

5B (08:46 PM | 05/22/17)

Open Open

4A (08:46 PM | 05/22/17)

Open Open

4B (08:46 PM | 05/22/17)

Open Open

3A (08:47 PM | 05/22/17)

Open Open

3B (08:47 PM | 05/22/17)

Open Open

2B (08:47 PM | 05/22/17)

Open Open

8 (08:48 PM | 05/22/17)

Open Open

9 (08:48 PM | 05/22/17)

Open Open

10 (08:48 PM | 05/22/17)

Open Open

1A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

1B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

2A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

2B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

3A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

3B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

4A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

4B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

5A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

5B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

6A (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

6B (11:42 AM | 05/15/17)

Open Open

4 (01:05 PM | 03/18/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by OrthoNeuro (10:00 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

9 (11:10 AM | 05/14/17)

Open Open

1A (04:01 PM | 05/15/17)

Open Open

3B (04:01 PM | 05/15/17)

Open Open

6B (04:01 PM | 05/15/17)

Open Open

1B (04:07 PM | 05/15/17)

Open Open

2A (04:07 PM | 05/15/17)

Open Open

4B (04:07 PM | 05/15/17)

Open Open

8 (04:07 PM | 05/15/17)

Open Open

3 (04:14 PM | 05/15/17)

Open Open

4 (04:14 PM | 05/15/17)

Open Open

5 (04:14 PM | 05/15/17)

Open Open

6 (04:14 PM | 05/15/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by Max & Erma's (04:20 PM | 05/15/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by Dublin's Max & Erma's (04:23 PM | 05/15/17)

Open Open

1 (04:32 PM | 05/15/17)

Open Open

2 (03:33 PM | 05/16/18)

Open Open

5 (12:29 PM | 10/16/17)

Open Open

6 (12:29 PM | 10/16/17)

Open Open

3 (01:06 PM | 03/18/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

BYE Week - NO GAME (01:14 PM | 08/21/17)

Open Open

PRACTICE (01:01 PM | 11/30/17)

Open Open

Hayes Intermediate School (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

1 (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

2 (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

3 (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

4 (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

1A (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

1B (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

2A (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

2B (01:20 PM | 03/18/17)

Open Open

Karrer Middle School (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

1A (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

1B (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

2A (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

1 (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

2 (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

3 (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

4 (01:22 PM | 03/29/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by Max and Ermas (10:01 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:26 PM | 04/26/17)

Open Open

Park St Intermediate (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

1A (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

1B (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

2A (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

2B (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

1 (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

2 (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

3 (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

4 (03:44 PM | 04/05/17)

Open Open

Field 1 - Sponsored by OrthoNeuro (09:56 AM | 04/17/17)

Open Open

Field 2 - Sponsored by Total Local Lawn Care (12:22 PM | 04/26/17)

Open Open

Bye Week (03:01 PM | 08/20/17)

Open Open

Pioneer Park (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

1A (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

1B (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

2A (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

2B (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

1 (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

2 (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

3 (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

4 (11:55 PM | 08/18/17)

Open Open

Wyoming Rec Center (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

1A (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

1B (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

2A (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

2B (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

1 (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

2 (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

3 (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

4 (12:14 PM | 08/19/17)

Open Open

Veterans Memorial Park (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

1B (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

1A (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

2A (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

2B (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

1 (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

2 (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

3 (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

4 (09:17 PM | 08/19/17)

Open Open

Dublin Scioto HS (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

1A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

4A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

4B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

5 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

5A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

5B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

6 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

6A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

6B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

1B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

1 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

2 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

2A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

2B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

3 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

3A (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

3B (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

4 (10:26 AM | 10/16/17)

Open Open

Walnut Hills HS (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

1A (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

1B (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

2B (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

3B (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

4B (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

1 (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

2 (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

3 (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

4 (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

2A (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

3A (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

4A (11:16 AM | 10/16/17)

Open Open

Kingdom Sports Center (08:17 PM | 11/14/17)

Open Open

1 (08:17 PM | 11/14/17)

Open Open

2 (08:17 PM | 11/14/17)

Open Open

3 (08:17 PM | 11/14/17)

Open Open

BYE WEEK (02:11 PM | 11/15/17)

Open Open

Cincy Sports Nation FFF (02:01 PM | 01/08/18)

Open Open

2 (02:01 PM | 01/08/18)

Open Open

1 (02:02 PM | 01/08/18)

Open Open

Shaw Elementary (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

3 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

4 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1A (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1B (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2A (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2B (10:00 AM | 03/13/18)

Open Open

BYE WEEK (10:00 AM | 03/13/18)

Open Open

Centerville HS (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

3 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

4 (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1A (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2A (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

1B (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

2B (09:58 AM | 03/13/18)

Open Open

BYE WEEK (10:03 AM | 03/13/18)

Open Open

Warrior Soccer Complex (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

1 (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

2 (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

3 (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

4 (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

1A (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

1B (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

2A (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

2B (05:57 PM | 03/15/18)

Open Open

BYE WEEK (06:34 PM | 03/15/18)

Open Open

BYE WEEK (06:48 PM | 03/15/18)

Open Open

Roger Glass Stadium (11:46 PM | 03/18/18)

Open Open

1 (11:46 PM | 03/18/18)

Open Open

2 (11:46 PM | 03/18/18)

Open Open

3 (11:46 PM | 03/18/18)

Open Open

Hilliard Bradley HS (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

1 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

2 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

3 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

4 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

5 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

6 (12:44 AM | 03/19/18)

Open Open

Soccer First - Sports Ohio (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 1 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 2 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 3 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 4 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 5 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 6 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 7 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Field 8 (02:03 PM | 03/22/18)

Open Open

Centerville Soccer Stadium (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

1 (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

1A (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

1B (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

2 (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

2A (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

2B (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

3 (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

4 (04:52 PM | 04/16/18)

Open Open

Amazing Grace Christian Church (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 1 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 2 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 3 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 4 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 5 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 6 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 7 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 8 (02:48 PM | 04/19/18)

Open Open

OLPH (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 1 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 2 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 3 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 4 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 5 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 6 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 7 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Field 8 (02:50 PM | 04/19/18)

Open Open

Eagle Field (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

4 (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

4A (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

4B (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

5 (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

5A (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

5B (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

6 (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

6A (10:00 PM | 05/13/18)

Open Open

6B (10:01 PM | 05/13/18)

Privacy Statement  |  Terms of Use |  TSHQ License Agreement |  Copyright © 2018 Play Fanatics Login
Blue Sombrero & Dick's Sporting Goods